Intigritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation). 

Syftet med denna lag är att stärka skyddet av den personliga integriteten vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter. I och med den nya lagen  har vi samlat viktig information för dig som är kund om hur vi hanterar  dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?
De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som  du lämnat till oss när du gör/gjort ditt köp. Den insamlade  informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer  och din adress. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information  från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi på Westcon Cosplay AB tar emot och hanterar dina uppgifter med stor noggrannhet.

Hemsida24 är vår leverantör av tjänst för hemsida och webshop, och  därigenom går dina personuppgifter för att sedan nå oss för vidare  behandling. För att du ska känna dig trygg har Hemsida24 upprättat ett  Personuppgiftsbiträdesavtal där de garanterar en säker hantering av  samtliga uppgifter från deras håll, läs mer här.
Detsamma gäller ifall du betalar genom verktyget Payson (kort, eller faktura), se deras policy här.

Varför behandlas dina uppgifter?
Med syfte att kunna ge dig personlig service samt för sedvanlig kundrelationshantering behandlar vi:
- Administrativ information
- Information om vilka produkter du har köpt
- Cookiedata
- Kontaktuppgifter
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som  vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för  bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

E-handelssäkerhet
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas,  utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något  syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en  begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt  identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte  betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt  företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen  konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att  undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter,  misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en  persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra  tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga  uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex.  fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt  identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra  personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Vill du radera dina personuppgifter? 
För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem,  behöver vi först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns  nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort  en kunduppgift. Exempelvis lagar som bokföringslagen. Ta kontakt med vår support så tittar vi närmare på din fråga!

Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig  och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi  slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett  digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan  tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter  felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. du har  också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen  (Integritetsskyddsmyndigheten).

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och  identifierar återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas  över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår  webbplats.

Tänt på att ditt "gilla" på sociala medier gör att vi når ut till dig personligen med våra inlägg.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy